Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.

Terug naar:Planning en organisatie voor kinderen met dyslexie